Psicologia de la infància

Octubre 27, 2008

Benvinguts

Filed under: Uncategorized — professorpep @ 10:59 am

Aquest és un treball del curs “Psicologia del desenvolupament” d’un grup d’alumnes dels estudis d’Educació Social de la UIB. Aquest treball està en fase de construcció.

Anuncis

Com és el desenvolupament lingüístic del nin en la edat infantil?

Filed under: desenvolupament lingüístic — professorpep @ 10:46 am

Heu de buscar tota la informació que pogueu sobre aquest punt i presentar-la aquí de forma resumida i ordenada.

S’encarreguen d’aquest punt: Aina Domínguez, Carme Santandreu, Joan Fiol i Marta Gelabert

Com és el desenvolupament emocional del nin en la edat infantil?

Filed under: desenvolupament emocional — professorpep @ 10:43 am

Benvolgudes alumnes, quan vulgueu podeu començar a redactar.

Pep Pérez

—-

Heu de buscar informació sobre aquest punt i organitzar-la i presentar-la aquí Han de fer aquest punt: Aina Roldán, Marga Amengual, Irma Torres, Kika Sorell, Antònia Socies

Índice del tema del desarrollo Emocional

 • 1. Introducción al tema del desarrollo emocional del niño
 • 2. Desarrollo emocional del niño durante sus dos primeros años
  • 2.1 Qué son las emociones?
  • 2.2 Primeras emociones y su desarrollo
  • 2.3 El temperamento y la personalidad
   • 2.3.1 Qué es el desarrollo temperamental y de la personalidad?
   • 2.3.2 La genética y los factores del medio sobre el temperamento y la personalidad
   • 2.3.3 Tipos de temperamento del niño y los problemas de conducta
  • 2.4 Las Relaciones íntimas. El vínculo afectivo: La afección
   • 2.4.1 Què és l’afecció?
   • 2.4.2 Tipus de vincles afectius periantals
 • 3. El desarrollo emocional del niño de los dos a los seis años
  • 3.1 Consciencia del yo: la autoconsciencia
  • 3.2 Desarrollo de la autocrítica
 • 4. El desarrollo de las relaciones con los otros
  • 4.1 La consciencia del género
  • 4.2 Las relaciones con los familiares, cuidadores y educadores
  • 4.3 Las relaciones con los otros niños
 • 5. Conclusiones
 • 6. Bibliografía

Com és el desenvolupament cognitiu del nin en la edat infantil?

Filed under: desenvolupament cognitiu — professorpep @ 10:37 am

Benvolgudes alumnes, no heu de treballar aquí les teories de Piaget y Vigotski. Sinò com és el desenvolupament del nin. Per tant podeu deixar fora els aspectes més conceptuals. Jo mateix us he deixat l’ìndex com el trobo més adient. Podeu començar a redactar ja.

Pep Pérez

S’encarreguen d’aquest apartat: Silvia Madrid, Marian Moya, Andrea Madrid, Clara Balaguer, Clara González

 

 1. Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget.

        1.1. La Primera Infancia

         1.2. La Segunda Infancia

          1.3. La Tercera Infancia hasta la Adolescencia

 

2. Aspectos cognitivos de la vida social según la teoria socio-cultural (Vigotski)

         2.1. Naturaleza del conocimiento social.

         2.2. Desarrollo socio-cognitivo durante la primera infancia.

         2.3. Desarrollo socio-cognitivo durante los años posteriores a la primera infancia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Com és el desenvolupament físic del nin en la edat infantil?

Filed under: desenvolupament fisic — professorpep @ 10:28 am

Benvolguts alumnes, em sambla molt bé el índex. Quan vulgueu podeu començar a treballar.

Pep Pérez

Heu de buscar la màxima informació sobre aquest punt i presentar-la aquí.

Fan aquest punt, Carlota Ayerra, Martina Perelló,Irene Munar, Caoinle Armeñanzas

ÍNDICE

1. El desarrollo prenatal

1.1. Concepción

1.2. El período del embrión

1.3. El ambiente prenatal

1.4. El período del feto

1.5. Condiciones que pueden causar infecciones en el feto

2. El nacimiento

2.1. El parto y el nacimiento

2.2. El recién nacido

3. El crecimiento

3.1. Los cambios corporales

3.2. El desarrollo del cerebro

3.3. El desarrollo de las habilidades motoras

3.4. Los sentidos y la percepción

4. Bibliografía

Bloc a WordPress.com.